Centrale thema’s – Kees Wiebering

Centrale thema’s

Als all-rounder is het mijn kracht de nauwe samenhang van organisatieontwikkeling, mediation, faciliteren en coaching altijd in het oog te houden en problemen passend aan te pakken. Onderstaande centrale thema’s zijn daarom als voorbeelden te beschouwen, als elementen die vaak op mijn weg liggen.

Verandertrajekten, faciliteren en conflicthantering

 • Mediation tijdens teamconflicten
 • Faciliteren van strategieworkshops
 • Teamontwikkeling in interculturele settings
 • Ondersteuning bij fusies of bij het invoeren van nieuwe vormen van samenwerken
 • Ondersteuning van teams en organisaties met innovatieve organisatievormen

Coaching

 • Executive coaching tijdens veranderprocessen of conflicten
 • Van mensen die in het buitenland werken (bijv. head of missions, of professionals in ontwikkelingssamenwerking of vredesopbouw) – ook online
 • Van onconventionelen, omdenkers, creativelingen, veelbegaafden, change makers
 • Van mensen die het gevoel hebben veel meer in hun mars te hebben dan ze inzetten, zich binnen de organisatie niet op hun plaats voelen, of die een nieuwe carrière beogen

Ontwikkelingssamenwerking en vredesopbouw

 • Participatieve ondersteuning bij de verschillende stappen in de projektcyclus: asessments, projektontwikkeling, impact assessment, monitoring en evaluatie
 • Het opzetten en faciliteren van dialoog tussen conflicterende groepen
 • Faciliteren van multi-stakeholder workshops

Workshops, training en onderwijs

 • Training in het kader van de mediationsopleiding van Imkonsens in Berlijn: Onderhandelen en Mediation, Mediation in interculturele Contexten en Mediation in Organisaties
 • Onderwijs op de ethnologiefaculteit van de Goethe Universiteit in Frankfurt am Main: Simulatiegames om op de samenwerking van NGOs in crisisgebieden te kunnen reflecteren
 • Onderwijs in het kader van de Master in Peace Education van de University for Peace in Costa Rica: Vredesonderwijs in de context van noodsituaties

Daarnaast doe ik wijsgerig onderzoek naar de ethische grondslagen en praktijk van vredesopbouw. Mijn onderzoeksinteresse: de rol van dialoog in vredesprocessen, NGO coordinatie en samenwerking.